Nasi przyjaciele

płatności online

Newsletter


Sami o sobie

„Sami osobie w przyjaznej przestrzeni” to kolejna inicjatywa stanowiąca kontynuację działań podejmowanych przez Stowarzyszenie Dobroczynne "Res Sacra Mieser" na rzecz rodzin z małym dzieckiem niepełnosprawnym. Rozpoczęty w lutym 2015 r. projekt, obok kontynuacji wsparcia terapeutyczno-rehabilitacyjnego dla 30 dzieci niepełnosprawnych, w znacznej mierze będzie skupiał się na promowaniu samodzielnych postaw prospołecznych u członków rodzin jak również będzie skupiał i promował działania wolontarysyczne na rzecz organizowania grup samopomocowych. Powołana grupa inicjatywna rodzin najbardziej zaangażowanych, skupionych wokół stowarzyszenia, podejmie 3 etapowe szkolenie aby zdobyć wiedzę i umiejętności w zakresie samoorganizowania się. Pozyskane doświadczenie będą przekazywać zainteresowanym rodzinom, aby podczas różnorodnych działań projektowych wykreować wspólne inicjatywy na rzecz rodzin z małym dzieckiem niepełnoprawnym.

Projekt realizowany będzie w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowany z funduszy EOG w partnerstwie z Zespołem Szkolno-Przedszkolnym Integracyjnym nr1 w Olkuszu oraz Katolickim Stowarzyszeniem Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin KLIKA

Biuro projektu:
ul. Króla Kazimierza Wielkiego 12,
32-300 Olkusz
tel. 32 646 55 53
koordynator projektu: Anna Skręt, tel: 660 246 386
e-mail: sala@rsm.olkusz.pl

www.samiosobie.rsm.olkusz.pl

logo

 

KRS
0000171499

NASI PODOPIECZNI

Michałek Kaliś-pomóżmy w walce o zdrowie

Michałek Kaliś-pomóżmy w walce o zdrowie

Czytaj więcej

NAJNOWSZE