Nasi przyjaciele

płatności online

Newsletter


Przedszkole terapeutyczne

LOGO UE

W celu rozwoju oferty Przedszkola Terapeutycznego „Smykałka” rozpoczęliśmy realizację kolejnego projektu, którego celem jest poprawa jakości wychowania przedszkolnego. Więcej informacji, w tym dotyczących zasad rekrutacji, znajduje się na stronach internetowych:

http://niepelnosprawni.rsm.olkusz.pl/

http://przedszkole.rsm.olkusz.pl/

Nabór do oddziałów przedszkolnych, w tym do oddziału utworoznego w ramach projektu, od 1.03.2020 r. do 30.04.2020 r. Więcej szczegółów: http://przedszkole.rsm.olkusz.pl/nabor-do-przedszkola-na-rok-2020-2021/

Tytuł projektu: „Rozwój oferty Przedszkola Terapeutycznego w Bukownie w zakresie wsparcia dziecka z niepełnosprawnością i jego rodziny”

Wartość projektu: 459 728,75 zł

Wartość dofinansowania: 390 724,75 zł

Realizatorzy:  Stowarzyszenie Dobroczynne „Res Sacra Miser” w Olkuszu – organ prowadzący Przedszkole Terapeutyczne „Smykałka” im. Aliny Ratusińskiej w Bukownie, ul. Kolejowa 30.

Źródło finansowania: Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 w ramach 10. Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje, Działania 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałania 10.1.2 Wychowanie przedszkolne – SPR

Cel projektu:

Celem ogólnym projektu jest zwiększenie liczby miejsc w Przedszkolu Terapeutycznym „Smykała” w Bukownie oraz rozszerzenie oferty zajęć dodatkowych dla dzieci niepełnosprawnych z tej placówki.

W ramach projektu realizowane są następujące formy wsparcia:

1. Do form wsparcia (zajęcia dodatkowe) oferowanych dla dziecka z niepełnosprawnością w roku szkolnym 2019/2020, oraz 2020/2021 należą:

a) grupowe zajęcia gimnastyki korekcyjnej w wymiarze: 1 godzina/grupa tygodniowo przez okres 10 miesięcy (luty – czerwiec 2020 r., wrzesień 2020 r. – styczeń 2021 r.)

b) zajęcia indywidualne z dzieckiem i opiekunem dziecka z zakresu kompetencji emocjonalno-społecznych w wymiarze: 1 godzina/miesiąc przez okres 10 miesięcy (luty – czerwiec 2020 r., wrzesień 2020 r. – styczeń 2021 r.

c) grupowe zajęcia zwiększające kompetencję kluczowe i umiejętności uniwersalne niezbędne na rynku pracy pn. „Koduję-programuję- uczę się” w wymiarze: 1 godzina/grupa tygodniowo przez okres 10 miesięcy (luty – czerwiec 2020 r., wrzesień 2020 r. – styczeń 2021 r.)

 

2. W ramach nowo utworzonego oddziału przedszkolnego (5 miejsc) oprócz realizacji zajęć z podstawy programowej zapewnia się dzieciom z niepełnosprawnością wsparcie terapeutyczne (m.in. fizjoterapeuta, psycholog, logopeda)

 

3. Do form wsparcia oferowanych dla nauczycieli zatrudnionych w Przedszkolu Terapeutycznym „Smykałka” im. Aliny Ratusińskiej w Bukownie należą: studia podyplomowe podnoszące kwalifikacje w obszarach: „Surdopedagogiki i tyflopedagogiki” (dla 1 osoby), „Edukacji i wspomagania osób z Autyzmem i zespołem Aspergera” (dla 1 osoby) oraz szkolenie wewnętrzne z zakresu TIK (dla min. 6 osób).

 

 

KRS
0000171499

NASI PODOPIECZNI

Michałek Kaliś-pomóżmy w walce o zdrowie

Michałek Kaliś-pomóżmy w walce o zdrowie

Czytaj więcej

NAJNOWSZE