Nasi przyjaciele

płatności online

Newsletter


RODO

 KLAUZULA INFORMACYJNA DLA DARCZYŃCY

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - – informuję , że

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie Dobroczynne ”Res Sacra Miser” w Olkuszu, KRS 0000171499
  Króla Kazimierza Wielkiego 12
  32-300 Olkusz
  tel. +48 32 6465553, mail stowarzyszenie@rsm.olkusz.pl 
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenia ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej.
 3. Administrator przetwarza następujące kategorie Pani/Pana danych osobowych: imię i nazwisko, dane adresowe, numer rachunku bankowego, inne dane zawarte w tytule wpłaty.
 4. Dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom i organom wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres przechowywania dokumentacji księgowej i podatkowej wynikający z przepisów prawa.
 6. Posiada Pani/Pan prawo do dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania, sprostowania, usunięcia.
 7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących naruszałoby przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku.
 8. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również profilowane.

 

 

 

KRS
0000171499

NASI PODOPIECZNI

Michałek Kaliś-pomóżmy w walce o zdrowie

Michałek Kaliś-pomóżmy w walce o zdrowie

Czytaj więcej

NAJNOWSZE