Nasi przyjaciele

płatności online

Newsletter


Kontakt

Stowarzyszenie Dobroczynne "Res Sacra Miser" w Olkuszu

ul. Kolejowa 30, 32-332 Bukowno

Budynek po byłej szkole "Na Skałce" – w pełni dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych

tel. +48 573 993 472
KRS 0000171499

Zarząd Stowarzyszenia e-mail: stowarzyszenie@rsm.org.pl
http://www.rsm.org.pl/

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Centrum Wolontariatu w Olkuszu
tel. +48 795249037
e-mail: wolontariat@rsm.olkusz.pl
http://www.wolontariat.rsm.olkusz.pl/

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Centrum Wsparcia Dziecka Niepełnosprawnego i Rodziny

Budynek po byłej szkole "Na Skałce" – w pełni dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych

ul. Kolejowa 30, 32-332 Bukowno
tel. +48 573993472
e-mail: sala@rsm.olkusz.pl

http://www.niepelnosprawni.rsm.olkusz.pl/

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przedszkole Terapeutyczne „SMYKAŁKA” im. Aliny Ratusińskiej w Bukownie

Budynek po byłej szkole "Na Skałce" (parter)  – w pełni dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych

ul. Kolejowa 30, 32-332 Bukowno
tel. +48 535852456
e-mail: przedszkole@rsm.olkusz.pl

http://przedszkole.rsm.olkusz.pl/

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kawiarenka "Pod Parasolem" - nieformalna grupa wsparcia dla rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym

Budynek po byłej szkole "Na Skałce" (parter)  – w pełni dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych

ul. Kolejowa 30, 32-332 Bukowno
tel. +48 600101375; + 48 694128736
e-mail: kawiarenkapodparasolem@wp.pl

KRS
0000171499

NASI PODOPIECZNI

Michałek Kaliś-pomóżmy w walce o zdrowie

Michałek Kaliś-pomóżmy w walce o zdrowie

Czytaj więcej

NAJNOWSZE