Nasi przyjaciele

płatności online

Newsletter


Aktualności

Wstecz
dodane przez: Administrator
05-01-2015

Zespół Pieśni i Tańca "ŚląsK" charytatywnie

11 kwietnia 2008 r. w olkuskiej Hali Sportowo-Widowiskowej MOSiR odbył się charytatywny koncert Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny. Zespół zaprezentował program galowy „A to Polska właśnie”. W świat najpiękniejszych pieśni i tańców polskich widzów wprowadziło 130 wykonawców (balet, chór, orkiestra). Dochód z koncertu, zorganizowanego przez nasze Stowarzyszenie przeznaczony zostanie na doposażenie otwartej w 2007 r. Sali Doświadczania Świata „Snoezelen”. Sala jest elementem wieloprofilowej, kompleksowej metody wspomagającej rehabilitację dzieci niepełnosprawnych.

Koncert był również okazją do wyjątkowej uroczystości jubileuszu pięciolecia Stowarzyszenia Dobroczynnego „Res Sacra Miser”. Stowarzyszenie powstało w 2003 r., służy pomocą mieszkańcom Olkusza i okolic na różnych polach pomocy społecznej: - wsparcie rodzin z małym dzieckiem niepełnosprawnym, - prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej, - programy prozdrowotne, - programy profilaktyki uzależnień, - rozdawnictwo żywności i odzieży najbardziej potrzebującym rodzinom i inne. Uroczystość pięciolecia Stowarzyszenia to również okazja do nagrodzenia najwytrwalszych darczyńców, którzy najdłużej włączają się w codzienne funkcjonowanie organizacji.

Zarząd przyznał tytuł „Honorowego Członka Stowarzyszenia”:
ks. kanonikowi Stanisławowi Gajewskiemu,
Państwu Ewie i Markowi Kiełtykom – piekarnia,
Panu Jerzemu Czekajowi – Bolesław Recycling Sp. z o. o.,
Panu Arturowi Kotulskiemu – Zakład Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych „Ingremio Peszel”,
Panu Wojciechowi Kotulskiemu – Zakład Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych „Ingremio Peszel”,
Panu Dominikowi Koperze – Emalia Olkusz Sp. z o. o.
Pragniemy podziękować za wsparcie naszym sponsorom, władzom samorządowym, służbom ratowniczym (Straży Pożarnej, Policji, Pogotowiu Ratunkowemu), Dyrektorowi oraz pracownikom MOSiR w Olkuszu, wolontariuszom, członkom i pracownikom Stowarzyszenia.

Stowarzyszenie Dobroczynne „Res Sacra Miser” w Olkuszu
składa serdeczne podziękowania firmom:

- Bolesław Recycling Sp. z o. o.
- Boloil SA,
- Bol-Therm Sp. z o. o.
- Euronit Sp. z o. o.,
- Olkuskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o.,
- REM-TD Tadeusz Dudek,
- Przedsiębiorstwo Grań Sp. z o. o.,
- F.H. Arko Sp. j. J. Węglarz, D. Węglarz, A. Węglarz,
- Piekarnia MK Ewa i Marek Kiełtykowie,
- PSS Społem,
- MOSiR w Olkuszu,
- Firma Ekotech Sp. z o. o.,
- Agencja Ochrony Osób i Mienia Karo Sp. z o. o.,
- PUH „Osma” Sp. z o. o.,
- Kancelaria Prawnicza „VICTOR”,
- Agencja Fotograficzna Photo.Sitl,
- Zakład Przewozów i Spedycji Spedkoks Sp. z o. o.,
- Panu Edwardowi Szumerze,
- Panu Wojciechowi Gleniowi za pomoc organizacyjną i wsparcie finansowe Koncertu Charytatywnego Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk”.