Nasi przyjaciele

płatności online

Newsletter


Aktualności

Wstecz
dodane przez: Administrator
18-07-2018

ZDOBĄDŹ STYPENDIUM NA I ROK STUDIÓW! - wydłużenie terminu składania wniosku

Uwaga: wydłużenie terminu przyjmowania wniosków. 

Uprzejmie informujemy, że w dniu 3.08.2018 biuro Stowarzyszenia w Olkuszu przy ul. Króla Kazimierza Wielkiego 15 będzie nieczynne,w związku z tym przedłuża się termin składania wniosków o stypendia do dnia 6.08.2018 (poniedziałek). W tym dniu biuro będzie czynne od godziny 10 do 16 tej.

Bliższe informacje pod nr 604 551 420 .

 

Zapraszamy ambitnych i zdolnych maturzystów ze wsi i małych miejscowości powiatu olksukiego, pochodzących z niezamożnych rodzin, którzy rozpoczną w tym roku studia dzienne. W roku akademickim 2018/2019 czekają na Was stypendia na I rok studiów w wysokości 500 zł miesięcznie, które będą wypłacane przez 10 miesięcy.

Stypendium skierowane jest do maturzystów, którzy uzyskali bardzo dobre wyniki z egzaminu maturalnego i zostali przyjęci na I rok studiów dziennych, pochodzą z niezamożnych rodzin i zamieszkują  w małych miejscowościach powiatu olkuskiego lub ukończyli jedną ze szkół ponadgimnazjalnych w powiecie olkuskim oraz do tych, którzy są  finalistami olimpiad przedmiotowych w szkołach ponadgimnazjalnych,

Aby ubiegać się o stypendium z programu „Pomost” na lata 2018/2019 musisz spełnić następujące warunki:

  • mieć ukończoną szkołę ponadgimnazjalną w 2018 r. i być maturzystą z 2018 roku;
  • zostać przyjęty na I rok dziennych studiów I stopnia lub I rok dziennych jednolitych studiów magisterskich, realizowanych w polskich akademickich uczelniach publicznych. 
  • pochodzić ze wsi lub miasta do 20 tysięcy mieszkańców na terenie powiatu olksukiego (fakt ten musi być potwierdzony zameldowaniem. Okres zameldowania nie może być krótszy niż 2 lata od daty ogłoszenia konkursu).
  • pochodzić z rodziny, której dochód na osobę nie przekracza 1575 zł brutto. Jeśli członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, do dochodu nie wlicza się świadczeń otrzymywanych w związku z tą niepełnosprawnością;
  • osiągać dobre wyniki w nauce, tzn. min. 90 punktów na maturze. Liczbę punktów oblicz sam, stosując Algorytm, znajdujący się na stronie internetowej www.stypednia-pomostowe.pl

Ponadto, żeby uczestniczyć w konkursie i otrzymać rekomendację naszego Stowarzyszenia należy  w terminie do dnia 3.08.2018 złożyć w formie papierowej w siedzibie Stowarzyszenia wniosek (wzór poniżej) wraz z załącznikami, tj.: 

  • dokumentem potwierdzający co najmniej 2-letnie zameldowanie w miejscowości do 20 tys. mieszkańców (zaświadczenie z  gminy)
  • kserokopią świadectwa dojrzałości
  • kopią zaświadczenia o przyjęciu na studia,
  • dokumenty potwierdzające źródła i wysokość dochodów brutto Twojej rodziny w czerwcu br. (np. zaświadczenia z zakładu pracy, z urzędu gminy o wielkości gosp. rolnego, odcinki rent/emerytur),
  • kopie pit-u rodziców lub opiekunów za rok 2017,

Dokumenty należy złożyć w zamkniętej kopercie opisanej „Stypendia POMOST” w siedzibie Stowarzyszenia przy ul. Króla Kazimierza Wielkiego 12, pokój 20 w Olkuszu do dnia 3.08.2018  Lista osób którym przyznano rekomendację zostanie ogłoszona w termin do dnia 9.08.2018 na stronie Stowarzyszenia.

Wnioski on-line należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 17 sierpnia, do godz. 16.00

Szczegółowe informacje wraz ze sposobem liczenia algorytmu znajdują się na stronie www.stypendia-pomostowe.pl.

Program  stypendialny Stowarzyszenie Dobroczynne „Res Sacra Miser” w Olkuszu współfinansuje i organizuje wraz z wymienionymi organizacjami i instytucjami: Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości,  Polsko –Amerykańska Fundacja Wolności, Narodowy Bank Polski, Fundacja Wspomagania Wsi, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.

Program koordynuje i szczegółowych informacji udziela członek Zarządu Stowarzyszenia - Alicja Wiekiera pod nr telefonu 604 551 420 (prosimy o kontakt w godzinach wieczornych).

Do pobrania: 

Formularz wniosku

Regulamin pracy Komisji Stypendialnej

 


KRS
0000171499

NASI PODOPIECZNI

Michałek Kaliś-pomóżmy w walce o zdrowie

Michałek Kaliś-pomóżmy w walce o zdrowie

Czytaj więcej

NAJNOWSZE