Nasi przyjaciele

płatności online

Newsletter


Aktualności

Wstecz
dodane przez: Administrator
01-07-2019

Sypendium na I rok studiów - informacja o wynikach

Informujemy że  Uchwałą  nr  22/2019 z dnia 1.08.2019 Zarząd Stowarzyszenia Dobroczynnego „Res Sacra Miser” w Olkuszu podjął decyzję, że rekomendację do uzyskania stypendium w ramach XVIII edycji Programu Stypendiów Pomostowych na rok akademicki  2019/2020 otrzymują następujące osoby:

 • Jakub Kubat,
 • Damian Różanowski.

 

W celu prowadzenia dalszej rekrutacji przez Fundację Edukacyjną Przedsiębiorczości  osoby te powinny zalogować się do dnia 14.08 .2019 do godziny 14 do aplikacji on-line, a do dnia 23 sierpnia przesłać dokumenty zgodnie z instrukcjami na stronie 

https://www.stypendia-pomostowe.pl/stypendia-i-staze-krajowe/stypendia-na-i-rok/terminarz/

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Zapraszamy ambitnych i zdolnych maturzystów ze wsi i małych miejscowości Powiatu Olkuskiego, pochodzących z niezamożnych rodzin, którzy rozpoczną w tym roku studia dzienne do ubiegania się o stypendium. Stypendia skierowane są do tegorocznych absolwentów, którzy uzyskali bardzo dobre wyniki z egzaminu maturalnego i zostali przyjęci na I rok studiów dziennych, pochodzą z niezamożnych rodzin i zamieszkują  na wsi lub w małych miejscowościach (do 20 tys. mieszkańców) i ukończyli jedną ze szkół ponadgimnazjalnych w powiecie olkuskim.

W roku akademickim 2019/2020 czekają na Was 3 stypendia na I rok studiów w wysokości 500 zł miesięcznie, które będą wypłacane przez 10 miesięcy.

 

Maturzysto, aby ubiegać się o stypendium z programu „Stypendiów Pomostowych” na rok szkolny 2019/2020 musisz spełnić następujące warunki:

 • mieć ukończoną szkołę ponadgimnazjalną w 2019 r. i być maturzystą z 2019 roku;
 • zostać przyjęty na I rok dziennych studiów I stopnia lub I rok dziennych jednolitych studiów magisterskich, realizowanych w polskich akademickich uczelniach publicznych;
 • pochodzić ze wsi lub miasta do 20 tysięcy mieszkańców (fakt ten musi być potwierdzony zameldowaniem. Okres zameldowania nie może być krótszy niż 2 lata od daty ogłoszenia konkursu);
 • być zameldowanym na terenie Powiatu Olkuskiego lub ukończyć szkołę ponadgimnazjalną na terenie Powiatu Olkuskiego;
 • pochodzić z rodziny, której dochód na osobę nie przekracza 1688 zł brutto. Jeśli członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, do dochodu nie wlicza się świadczeń otrzymywanych w związku z tą niepełnosprawnością;
 • osiągać dobre wyniki w nauce, tzn. min. 90 punktów na maturze. Liczbę punktów oblicz sam, stosując Algorytm, znajdujący się na stronie internetowej: https://www.stypendia-pomostowe.pl/

 

Ponadto, aby uczestniczyć w konkursie i otrzymać rekomendację naszego Stowarzyszenia należy  złożyć w formie papierowej formularz zgłoszeniowy w terminie do dnia 29.07.2019 r. do godziny 16 w siedzibie Stowarzyszenia w Olkusz, ul. Króla Kazimierza Wielkiego 12  wraz z następującymi załącznikami:

 • dokumentem potwierdzającym co najmniej 2-letnie zameldowanie w miejscowości do 20 tys. mieszkańców (zaświadczenie z  gminy);
 • kopią świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu);
 • kopią zaświadczenia o przyjęciu na studia (oryginał do wglądu);
 • dokumenty potwierdzające źródła i wysokość dochodów brutto Twojej rodziny w czerwcu br. (np. zaświadczenia z zakładu pracy, z urzędu gminy o wielkości gosp. rolnego, odcinki rent/emerytur rodziców lub opiekunów);
 • kopie pit-u rodziców lub opiekunów za rok 2018
 • zgodę na przetwarzanie danych osobowych wg. wzoru (do pobranie poniżej).

Pobierz formularz zgłoszeniowy  oraz formularz zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Dokumenty należy złożyć  osobiście lub wysłać w zamkniętej kopercie opisanej „Stypendia Pomostowe” na adres  siedziby Stowarzyszenia przy ul. Króla Kazimierza Wielkiego 12, pokój 20 w Olkuszu do dnia 29 07.2019 Lista osób którym przyznano rekomendację zostanie ogłoszona w termin do dnia 5.08.2019 na stronie Stowarzyszenia, po czym osoby które otrzymają rekomendację Stowarzyszenia, składają  wniosek on-line w nieprzekraczalnym terminie do 14.08.2019 do godz. 16.00 !

Program  stypendialny Stowarzyszenie Dobroczynne „Res Sacra Miser” w Olkuszu współfinansuje i organizuje wraz z Partnerami, którymi są  Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności, Narodowy Bank Polski, Fundacja Wspomagania Wsi, Fundacja BNP Paribas oraz koalicja lokalnych organizacji pozarządowych. Program realizowany jest przy współpracy Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (dawniej: Agencja Nieruchomości Rolnych).

Realizatorem Programu Stypdeniów Pomostowych jest Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości.

Program koordynuje i szczegółowych informacji udziela członek Zarządu Stowarzyszenia - Alicja Wiekiera pod nr telefonu 604 551 420 .


KRS
0000171499

NASI PODOPIECZNI

Michałek Kaliś-pomóżmy w walce o zdrowie

Michałek Kaliś-pomóżmy w walce o zdrowie

Czytaj więcej

NAJNOWSZE