Nasi przyjaciele

płatności online

Newsletter


Aktualności

Wstecz
dodane przez: Administrator
10-07-2017

Stypendia Pomostowe 2017

Stowarzyszenie Dobroczynne „Res Sacra Miser” w Olkuszu wraz z Fundacją Edukacyjną Przedsiębiorczości,  Polsko–Amerykańską Fundacją Wolności,  Narodowym Bankiem Polskim, Fundacją PZU, Fundacją Wspomagania Wsi, po raz kolejny współfinansuje stypendia pomostowe dla najlepszych maturzystów. 

Poniżej najważniejsze informacje i kryteria wg. których przyznawane będą stypendia w tegorocznej edycji:

  1. Do ubiegania się o stypendium uprawnieni są maturzyści, którzy ukończyli szkołę ponadgimnazjalną w 2017 roku i są obywatelami polskimi lub posiadają Kartę Polaka, zamieszkują Powiat Olkuski lub uczęszczali do szkoły ponadgimnazjalnej na terenie Powiatu Olkuskiego.
  2. Stypendium pomostowe, przyznawane jest tylko na okres pierwszego roku dziennych studiów I stopnia lub jednolitych magisterskich realizowanych w polskich publicznych uczelniach akademickich (uczelnia, w której przynajmniej jedna jednostka organizacyjna posiada uprawnienie do nadawania stopnia naukowego doktora).
  3. Dochód uprawniający do ubiegania się o stypendium pomostowe w przeliczeniu na osobę wynosi 1.600 zł (brutto) lub 1.800 zł (brutto), gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniem niepełnosprawności. Dochód brutto wyliczamy na podstawie danych z czerwca 2017.
  4. Zgodnie z decyzją Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 23 września 2016 r. wysokość kwoty do wyliczenia dochodów z gospodarstwa rolnego wynosi 164,58 zł dla 1 ha przeliczeniowego.
  5. Wypełniona ankieta umieszczona na stronie rsm.olkusz.pl.wraz z załącznikami * winna zostać dostarczona do siedziby Stowarzyszenia w Olkuszu przy ul. Króla Kazimierza Wielkiego 12 w zamkniętej kopercie do dnia 01. 08. 2017 r. z dopiskiem Stypendia.
  6. Komisja stypendialna udzieli rekomendacji maksymalnie trzem osobom.
  7. Wyniki rekrutacji wstępnej zostaną ogłoszone do dnia 10 sierpnia 2017 r. na stronie internetowej Stowarzyszenia, po czym wybrane osoby winny złożyć wniosek online stypendia-pomostowe.pl w zakładce „Stypendia na I rok”.
  8. .Terminy opisane w pkt. 6 i 7 mogą być przedłużone w szczególnie uzasadnionych sytuacjach

   

* dokument potwierdzający co najmniej 2-letnie zameldowanie w miejscowości do 20 tys. mieszkańców (zaświadczenie z gminy), kserokopia świadectwa maturalnego, zaświadczenie o przyjęciu na studia,  PIT-y za rok 2016, zaświadczenie o dochodach  rodziców za czerwiec 2017 oraz  kserokopie dowodów osiągnięć w konkursach i olimpiadach.

Wniosek dla Kandydatów

Regulamin Komisji Stypendialnej

 


KRS
0000171499

NASI PODOPIECZNI

Michałek Kaliś-pomóżmy w walce o zdrowie

Michałek Kaliś-pomóżmy w walce o zdrowie

Czytaj więcej

NAJNOWSZE