Nasi przyjaciele

płatności online

Newsletter


Aktualności

Wstecz
dodane przez: Administrator
03-06-2016

Stypendia Pomostowe 2016 - nabór wniosków

Stowarzyszenie Dobroczynne „Res Sacra Miser” w Olkuszu wraz z Fundacją Edukacyjną Przedsiębiorczości,  Polsko–Amerykańską Fundacją Wolności,  Narodowym Bankiem Polskim, Fundacją PZU, Fundacją Wspomagania Wsi, po raz kolejny współfinansuje stypendia pomostowe dla najlepszych maturzystów. 

Do ubiegania się o stypendium uprawnieni są maturzyści, którzy ukończyli szkołę ponadgimnazjalną w 2016 roku i którzy spełniają łącznie następujące kryteria:

  1. są obywatelami polskimi lub posiadają Kartę Polaka,
  2. mieszkają na terenach wiejskich lub w miastach do 20 tys. mieszkańców w Powiecie Olkuskim (okres zameldowania nie może być krótszy niż 2 lata od daty ogłoszenia),
  3. pochodzą z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, tzn. o dochodzie rodziny w przeliczeniu na osobę lub dochodzie osoby uczącej się nie wyższym niż 1.295 zł lub 1.480 zł, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności (dochód netto wyliczony z czerwca 2016 r. oraz za rok 2015 na podstawie PIT-ów poświadczonych przez US)
  4. osiągnęli na egzaminie maturalnym liczbę punktów nie niższą niż 90. Algorytm obliczenia liczby punktów zamieszczony jest w załączniku do Regulaminu na stronie stypendia-pomostowe.pl w zakładce regulaminy
  5. zostali przyjęci na jedną z państwowych uczelni w Polsce,
  6. otrzymają rekomendację naszego Stowarzyszenia.

Aby ubiegać się o rekomendację naszego Stowarzyszenia należy złożyć:

a. wypełniony kwestionariusz zamieszczony na stronie Stowarzyszenia

b. zaświadczenie o dochodach rodziców lub opiekunów za miesiąc czerwiec 2016 oraz potwierdzone  PIT-y za rok 2015;

c. zaświadczenie o przyjęciu na I rok studiów.
Dokumenty należy złożyć w zamkniętej kopercie opisanej „Stypendia POMOST” do dn.  28 lipca 2016 r. w siedzibie Stowarzyszenia przy ul. Króla Kazimierza Wielkiego 12 lub wysłać pocztą na ten adres, liczy się data stempla pocztowego.
Program koordynuje i szczegółowych informacji udziela Członek Zarządu Stowarzyszenia  Dobroczynnego „Res Sacra Miser” - Alicja Wiekiera pod nr telefonu 604 551 420 (w godzinach wieczornych)

 

Załączniki:

Kwestionariusz zgłoszeniowy

Regulamin Komisji


KRS
0000171499

NASI PODOPIECZNI

Michałek Kaliś-pomóżmy w walce o zdrowie

Michałek Kaliś-pomóżmy w walce o zdrowie

Czytaj więcej

NAJNOWSZE