Nasi przyjaciele

płatności online

Newsletter


Aktualności

Wstecz
dodane przez: Administrator
25-05-2015

Stypendia "POMOST" nabór

Zarząd Stowarzyszenia Dobroczynnego „Res Sacra Miser” w Olkuszu wraz z Polsko –Amerykańską Fundacją Wolności, Narodowym Bankiem Polskim, Fundacją PZU, Fundacją Wspomagania Wsi współfinansuje stypendia pomostowe dla najlepszych tegorocznych maturzystów.  

Aby ubiegać się o stypendium z programu „Pomost” na lata 2015/2016 musisz spełnić następujące warunki:

  • ukończyć szkołę ponadgimnazjalną w 2015 r. i być maturzystą z 2015 roku;
  • zostać przyjętym na I rok dziennych studiów I stopnia, lub I rok dziennych jednolitych studiów magisterskich, realizowanych w polskich akademickich uczelniach publicznych http://www.stypendia-pomostowe.pl/wp-content/uploads/2013/10/uczelnie_XIVed.pdf;
  • pochodzić ze wsi lub miasta do 20 tysięcy mieszkańców (fakt ten musi być potwierdzony zameldowaniem, a okres zameldowania nie może być krótszy niż 6 miesięcy od daty ogłoszenia);
  • pochodzić z rodziny, której dochód na osobę nie przekracza 1.225 zł netto, lub 1.400 zł netto, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności;
  • osiągać dobre wyniki w nauce, i uzyskać przynajmniej min. 90 punktów na maturze. Liczbę punktów oblicz stosując Algorytm http://www.stypendia-pomostowe.pl/stypendia-i-staze-krajowe/stypendia-na-i-rok/algorytm/;
  • zamieszkiwać na terenie Powiatu Olkuskiego lub ukończyć szkołę ponadgimnazjalna w Powiecie Olkuskim;
  • posiadać rekomendację naszej organizacji.

 Aby ubiegać się o rekomendację Stowarzyszenia „Res Sacra Miser” w terminie do dnia 29 lipca 2015 musisz złożyć:

  • wypełniony kwestionariusz, który zostanie zamieszczony na stronie Stowarzyszenia;
  • zaświadczenie o dochodach rodziców lub opiekunów za miesiąc czerwiec 2015 oraz potwierdzony PIT za rok 2014;
  • zaświadczenie o przyjęciu na I rok studiów.

Dokumenty należy złożyć w zamkniętej kopercie opisanej „Stypendia POMOST” w siedzibie Stowarzyszenia przy ul. Króla Kazimierza Wielkiego 12 pokój 20 w Olkuszu.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie www.stypendia-pomostowe.pl. Kwestionariusz i regulamin pracy komisji umieszczony zostanie na stronie Stowarzyszenia.

 Program koordynuje i szczegółowych informacji udziela członek zarządu - Alicja Wiekiera pod nr telefonu 604 551 420 (w godzinach wieczornych)


KRS
0000171499

NASI PODOPIECZNI

Michałek Kaliś-pomóżmy w walce o zdrowie

Michałek Kaliś-pomóżmy w walce o zdrowie

Czytaj więcej

NAJNOWSZE