Nasi przyjaciele

płatności online

Newsletter


Aktualności

Wstecz
dodane przez: Administrator
14-04-2016

Stowarzyszenie na międzynarodowej konferencji dotyczącej włączenia społecznego

W dniach 7-8 kwietnia 2016 r. przedstawicielka Stowarzyszenia Dobroczynnego „Res Sacra Miser” w Olkuszu uczestniczyła w międzynarodowej konferencji pn. „ Polityki publiczne dla kreowania przystępnych  usług społecznych. Budowanie mostów pomiędzy podmiotami świadczącymi usługi  społeczne”. Konferencja odbyła się w Bukareszcie.

W spotkaniu brali udział przedstawiciele organizacji pozarządowych z krajów europejskich, realizujących projekty na rzecz włączenia społecznego. Była to więc okazja do wymiany doświadczeń i nawiązania kontaktów, które w przyszłości mogą skutkować wspólną realizacją projektów na rzecz grup wykluczonych. Stowarzyszenie, które od kwietnia 2015 r. realizuje projekt „Sami o sobie w przyjaznej przestrzeni”, reprezentowane było przez Annę Delę.

Przypomnijmy, że projekt „Sami o sobie w przyjaznej przestrzeni” uzyskał dofinansowanie w ramach obszaru tematycznego „przeciwdziałanie wykluczeniu” w ramach Programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.  Ze 117 projektów realizowanych przez organizacje pozarządowe w całej Polsce, przedstawiciele tylko czterech organizacji  zostali zaproszeni do wzięcia udziału w rumuńskiej konferencji. Doceniono te projekty, w których uczestnicy mieli prawo nie tylko decydować o kształcie proponowanych działań, ale sami kreować wydarzenia dla nich cenne.

Tak było w projekcie „Sami o sobie w przyjaznej przestrzeni”, w ramach którego  rodzice uczestniczący w „Kawiarence Pod Parasolem” decydowali o tematyce swoich spotkań, samodzielnie dobierali tematy koniecznych warsztatów czy kreowali wydarzenia, mające na celu integrację rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym z lokalnym środowiskiem.  

Zaproszenie Stowarzyszenia na tak ważne wydarzenie stanowi docenienie naszych wysiłków, w wieloletnim świadczeniu wsparcia dla rodzin z małym dzieckiem niepełnosprawnym. Co więcej, to wyraz uznania dla rodziców tych dzieci, którzy w ramach działań projektowych samodzielnie zorganizowali całą serię wydarzeń animacyjnych, wymieniając choćby I Mikołajkowy Integracyjny turniej Piłki Halowej – mówi Anna Skręt, autor i koordynator projektu. Warto dodać, iż kolejny projekt, stworzony samodzielnie przez rodziców  pn.: „"Bliżej siebie - rodzinne inicjatywy sposobem na integrację społeczną” uzyskał dofinansowanie w ramach konkursu FIO Lokalnie.

Więcej informacji o projekcie „Sami o sobie…” dostępne jest pod adresem: http://samiosobie.rsm.olkusz.pl/, bieżąca relacja z działalności „Kawiarenki Pod Parasolem” dostępna na facebooku.


KRS
0000171499

NASI PODOPIECZNI

Michałek Kaliś-pomóżmy w walce o zdrowie

Michałek Kaliś-pomóżmy w walce o zdrowie

Czytaj więcej

NAJNOWSZE