Nasi przyjaciele

płatności online

Newsletter


Aktualności

Wstecz
dodane przez: Administrator
04-05-2015

„Sprawność szansą na lepsze jutro" dla 15 dzieci z Bukowna

Stowarzyszenie Dobroczynne "Res Sacra Miser" od 29 kwietnia br. realizuje   projekt skierowany do 15 rodzin z Bukowna z małym, niepełnosprawnym dzieckiem. Celem projektu jest zintensyfikowanie oddziaływań terapeutycznych i rehabilitacyjnych w wyniku których wzrosną u dziecka szanse samodzielnego, pełnego i czynnego uczestnictwa w życiu społecznym.

Stowarzyszenie z Burmistrzem Miasta Bukowno podpisało umowę wsparcia realizacji tego zadania publicznego w ramach ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Na wsparcie tego zadania stowarzyszenie otrzymało kwotę 10 tys. zł.

W projekcie przygotowano pakiet różnorodnych form wsparcia w postaci cyklicznych zajęć wyrównujących skutki niepełnosprawności:

  1. grupowe zajęcia psychostymulacyjne w Sali Doświadczania Świata,
  2. rehabilitację ruchową,
  3. terapię logopedyczną,
  4. terapię w Sali Integracji Sensorycznej,
  5. elementy hipoterapii.

Adresatami projektu będzie 15 dzieci niepełnosprawnych o różnej etiologii od momentu stwierdzenia niepełnosprawności do 14 roku życia z terenu Miasta Bukowno. O zakwalifikowaniu się do projektu decydować będzie kolejność zgłoszeń.

Składamy na ręce Pana Burmistrza serdeczne podziękowania za zrozumienie potrzeb rodzin dzieci niepełnosprawnych z terenu Bukowna – mówi Anna Skręt, koordynatorka projektu.

Działająca przy stowarzyszeniu grupa wsparcia na rzecz rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym z roku na rok zwiększa się. Obecnie grupa ta liczy około 40 rodzin z całego powiatu olkuskiego. Liczną, bo około 30%, stanowią rodziny z Bukowna.

Z analizy zrealizowanych projektów i kontaktów z rodzinami wynika że jest bardzo duże zapotrzebowanie na tego rodzaju pomoc dzieciom niepełnosprawnym z tego terenu (kompleksowe wsparcie i blisko miejsca zamieszkania).

Stowarzyszenie w działającym przy organizacji Centrum Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych posiada specjalistyczne zaplecze terapeutyczno- rehabilitacyjne i dzięki uzyskanym środkom może zapewnić dostęp do bezpłatnej specjalistycznej, kompleksowej terapii i rehabilitacji.

Sprawnosc szansa


KRS
0000171499

NASI PODOPIECZNI

Michałek Kaliś-pomóżmy w walce o zdrowie

Michałek Kaliś-pomóżmy w walce o zdrowie

Czytaj więcej

NAJNOWSZE