Nasi przyjaciele

płatności online

Newsletter


Aktualności

Wstecz
dodane przez: Administrator
30-05-2016

Projekt „Sami o sobie w przyjaznej przestrzeni” – zrealizowany i podsumowany.

 

Stowarzyszenie Dobroczynne „Res Sacra Miser” podsumowało działania zrealizowane w ramach projektu „Sami o sobie w przyjaznej przestrzeni”.

Stowarzyszenie w okresie od 02.02 2015r. do 30 04.2016r. zrealizowało działania na rzecz rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym. W ramach programu Obywatele dla Demokracji pozyskało na ten cel dotacje w drodze konkursu ofert ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

Głównym celem tego projektu była poprawa sytuacji życiowej rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym, wypromowanie samodzielnych postaw prospołecznych u członków rodzin, wykreowanie liderów – przedstawicieli rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym –animatorów lokalnych aby mogli w przyszłości podejmować samodzielne inicjatywy włączające rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym do działań w lokalnej społeczności.

W ramach samoorganizacji przygotowano wizytę studyjną w siedzibie Partnera (Stowarzyszenie KLIKA )Projektu, szkolenia warsztatowe  uczące  animowania działań dla grupy inicjatywnej  (10 rodzin). Zorganizowano również przez okres roku  w systemie  cotygodniowym spotkania rodzin w Kawiarence „Pod Parasolem”. Tu rodziny, w przestrzeni oddanej do ich dyspozycji, miały możliwość kreowania tematów spotkań, wymyślania działań do przeprowadzenia ich w przestrzeni publicznej. Aby rodzice mogli mieć wolny czas na tego rodzaju spotkania w ramach projektu zagwarantowano dla ich dzieci równolegle zajęcia aktywizacyjno-integracyjne pod okiem specjalistów wspieranych przez wolontariuszy.  Z czasem „Kawiarenka” na zaproszenie innych organizacji społecznych, instytucji użyteczności publicznej zaczęła na swoje działania wykorzystywać przestrzeń lokalną integrując się ze społecznością zarówno dzieci jak i dorosłych ( min. Kawiarenka z wizytą u Strażaków, „Święto rodziny w Ryczówku”, „Drugie  oblicze Olkuskiego Garnka”- Dni Olkusza , „Pierwsza pomoc”-Przedszkole Integracyjne Olkusz , „Zdrowo, kolorowo, odjazdowo-bajkowe odnawianie rowerów –Rynek Olkuski „Słoikowa Integracja”, „Ceramiczne jeżyki „ MOK Bolesław  i Krzykawka” , „Bajkowa kawiarenka”, warsztaty decoupage, warsztaty z filcu- MOK- Bukowno, „Plenerowe spotkania z aparatem fotograficznym - Kawiarenkowy kalendarz” , „I Mikołajkowy Integracyjny Turniej Piłki Halowej”- MOSiR Olkusz. „Wiosenne stroiki  -ZSZNr1 Olkusz.

  Aby zaangażować społeczność lokalną w tym wolontariuszy i Partnerów projektu (Zespół Szkolno-Przedszkolny Integracyjny Nr1 w Olkuszu, Katolickie Stowarzyszenie Osób  Niepełnosprawnych i Ich Rodzin KLIKA) zaplanowano w projekcie dwa wydarzenia integracyjne z udziałem dzieci niepełnosprawnych. ( „Rodzinna Noc Świętojańska w Rabsztynie oraz „W krainie baśni-bal karnawałowy) oraz zbiórkę pomocy terapeutycznych  z których utworzono bibliotekę pomocy z możliwością wypożyczania ich do domu do celów terapeutycznych.

Kolejnym blokiem zrealizowanym w projekcie było wsparcie terapeutyczno-rehabilitacyjne dla dzieci i rodziców. Na jakość tego typu działań również rodzice mieli wpływ. Założenia projektowe pozwalały na możliwość wyboru zaproponowanych w projekcie działań specjalistycznych dla ich dziecka (rehabilitacja, logoterapia, terapia SI).Rodzice byli również uczestnikami warsztatów grupowych gdzie uczyli się metod pracy z dzieckiem, relacji rodzic-dziecko-grupa. Dodatkowo w działającym Punkcie Konsultacyjnym pojawiali się specjaliści, którzy prowadzili szkolenia, konsultacje w obszarze psychologicznym, pedagogicznym, rehabilitacyjnym, medycznym, zgodnie ze zgłoszonymi potrzebami rodzin.
Rezultaty projektu świadczą o tym jak potrzebny był tego rodzaju projekt aktywizujący rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym. Ilość dodatkowych wykraczających poza działania projektowe wydarzeń świadczy o dużym potencjale tych rodzin ich aktywności i samodzielnym kreowaniu dodatkowych działań na rzecz swojej grupy i społeczności lokalnej. Działania tej grupy nie kończą się wraz z zakończonym projektem. Rodziny przy wsparciu stowarzyszenia planują w dalszym ciągu  kontynuować swoje działania i realizować nowe pomysły. Jednym z nich są „Wędrujące place zabaw” w okresie letnim. Na te działania  grupa inicjatywna rodzin pozyskała środki finansowe aplikując o grant do FIO-Lokalnie 2016.W okresie kwiecień -październik 2016r będzie realizować projekt „Bliżej siebie”- rodzinne inicjatywy sposobem na integrację społeczną.

  logotypy


KRS
0000171499

NASI PODOPIECZNI

Michałek Kaliś-pomóżmy w walce o zdrowie

Michałek Kaliś-pomóżmy w walce o zdrowie

Czytaj więcej

NAJNOWSZE