Nasi przyjaciele

płatności online

Newsletter


Aktualności

Wstecz
dodane przez: Administrator
30-05-2016

Projekt „Młodzież w działaniu – Olkuska Szkoła Liderów” zakończony!

21 kwietnia b.r. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Olkuszu odbyło się spotkanie podsumowujące projekt „Młodzież w działaniu – Olkuska Szkoła Liderów”, realizowany przez nasze  Stowarzyszenie od września 2014 r.

Projekt miał na celu przygotowanie zarówno młodzieży – liderów, jak i nauczycieli – mentorów do aktywnego i zaangażowanego uczestnictwa w życiu lokalnej społeczności poprzez inicjowanie różnorakich działań na jej rzecz. Projekt uświadomił młodym liderom potrzeby własnego środowiska, ale przede wszystkim odpowiedział w sposób wyczerpujący na pytanie, jak na te potrzeby reagować poprzez skuteczne realizowanie zadań.

Uczestnicy projektu w czasie jego trwania poznawali wagę wzajemnej współpracy, uczyli się wyrażać  samych siebie i własne emocje. Odkrywali w sobie liderski potencjał, którego efektem była różnorodność podjętych inicjatyw. Ich charakter edukacyjny, integracyjny, animatorski, promocyjny, czy charytatywny pokazał, jak trafnie młodzież potrafi ocenić „co ?” jest w danej chwili sprawą priorytetową w jej najbliższym otoczeniu.

Olkuska Szkoła Liderów zaangażowała podczas dwóch edycji projektu zarówno uczniów, jak i nauczycieli skupionych wokół Szkolnych Klubów Wolontariackich z 6 olkuskich szkół ponadgimnazjalnych: I LO, II LO, IV LO, ZS nr 1, ZS. nr 3 oraz ZS nr 4.

Efekt finalny dwóch edycji projektu to 33 młodych, zmotywowanych i kreatywnych liderów ,24 zrealizowane inicjatywy oraz 12 przygotowanych do poprowadzenia młodzieży nauczycieli – mentorów. Liczba odbiorców inicjatyw to około 3000 osób, które dzięki działaniom młodzieży zyskało pomoc i wsparcie w wielu dziedzinach życia.

Adresatami inicjatyw były zarówno konkretne osoby (np. koncert charytatywny dla Emilki) , jak też grupy osób m.in. seniorzy ( np. „Różne pokolenia, jeden cel – warsztaty z seniorami”), przedszkolaki – np. „Warsztaty o ptakach”, podopieczni świetlicy –  np. „Pomoc w nauce” , społeczność szkolna – np. edukacja w zakresie zdrowego stylu życia , mieszkańcy Olkusza i okolic (np. „Rozruszajmy Olkusz”).

Swoje pasje i zaangażowanie młodzi liderzy wykorzystują również po zakończeniu projektu. Projekt „Młodzież z przyszłością” zgłoszony do Budżetu Obywatelskiego, współtworzenie „Kolegium Akademii Przyszłości”( program Stowarzyszenia „WIOSNA”) przy SP 4 to początek wzmożonych działań młodzieży, która chce i potrafi działać.

Gratulujemy liderom i czekamy na realizacje ich pomysłów, by wszystkim nam żyło się lepiej!  

Projekt „Młodzież w działaniu – Olkuska Szkoła Liderów” był jednym z dwóch projektów realizowanych przez Stowarzyszenie Dobroczynne „Res Sacra Miser” w Olkuszu, w ramach Programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszu EOG.


KRS
0000171499

NASI PODOPIECZNI

Michałek Kaliś-pomóżmy w walce o zdrowie

Michałek Kaliś-pomóżmy w walce o zdrowie

Czytaj więcej

NAJNOWSZE