Nasi przyjaciele

płatności online

Newsletter


Aktualności

Wstecz
dodane przez: Administrator
25-07-2017

Postępowanie nr 1-rozstrzygnięcie

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO

Zarząd Stowarzyszenia Dobroczynnego "Res Sacra Miser" w Olkuszu informuje, iż w postępowaniu ofertowym na wykonanie robót budowlanych „Budowa wewnętrznej i zewnętrznej instalacji gazowej wraz z przewodem kominowym w budynku użyteczności publicznej w miejscowości Bukowno, ul. Kolejowa 30, na działce nr ew. gr.: 294” w ramach projektu pn. „Przebudowa, modernizacja i adaptacja, z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku szkolnego na funkcje ośrodka integracyjno-aktywizacyjnego oraz utworzenia centrum rehabilitacji i terapii dzieci niepełnosprawnych z poradnią psychologiczno-pedagogiczną na działce nr 294 obręb Starczynów przy ul. Kolejowej 30 w mieście Bukowno, Gmina Bukowno” (projekt nr RPMP.11.01.02-12-0932/17) do terminu składania ofert wpłynęły dwie oferty:

  1. Firma Handlowo-Usługowa RAFIA Rafał Szromnik, 32-310 Klucze, ul. Bolesławska 45
  2. Firma "TERMO-KAR" Marcin Kluczewski, 32-300 Olkusz, ul. 29-go Listopada 3A/6

Obie oferty są ważne, Wykonawcy nie podlegają wykluczeniu z postępowania. Komisja dokonała czynności badania ofert oraz przydzieliła następującą punktację:

  1. Firma Handlowo-Usługowa RAFIA Rafał Szromnik - kryterium cena: 49,20 pkt., kryterium gwarancja: 33,33 pkt. Łącznie: 82,53 pkt. (miejsce 2)
  2. Firma "TERMO-KAR" Marcin Kluczewski - kryterium cena: 60,00 pkt., kryterium gwarancja: 40,00 pkt. Łącznie: 100,00 pkt. (miejsce 1)

W związku z powyższym umowa zostanie zawarta z Firmą "TERMO-KAR" Marcin Kluczewski, 32-300 Olkusz, u. 29-go Listopada 3A/6 na warunkach określonych w zapytaniu ofertowym i złożonej przez Wykonawcę ofercie.

Dziękujemy za udział w postępowaniu.

Prezes Zarządu - Mateusz Wysocki, Sekretarz Zarządu - Maria Jędrysik

Olkusz, dn. 10 sierpnia 2017 r.

 

 


 

Zarząd Stowarzyszenia Dobroczynnego "Res Sacra Miser" w Olkuszu ogłasza postępowanie ofertowe na wykonanie robót budowlanych „Budowa wewnętrznej i zewnętrznej instalacji gazowej wraz z przewodem kominowym w budynku użyteczności publicznej w miejscowości Bukowno, ul. Kolejowa 30, na działce nr ew. gr.: 294” w ramach projektu pn. „Przebudowa, modernizacja i adaptacja, z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku szkolnego na funkcje ośrodka integracyjno-aktywizacyjnego oraz utworzenia centrum rehabilitacji i terapii dzieci niepełnosprawnych z poradnią psychologiczno-pedagogiczną na działce nr 294 obręb Starczynów przy ul. Kolejowej 30 w mieście Bukowno, Gmina Bukowno” (projekt nr RPMP.11.01.02-12-0932/17)

Treść zapytania oraz warunki udziału w postępowaniu, dostępna jest poniżej:

Zapytanie ofertowe

Załączniki nr 1, 1a, 1b

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

 

W związku z zapytaniem Wykonawcy, poniżej umieszczamy rysunki architektoniczne (rzuty) budynku.

Uzupełnienie dokumentacji

 


KRS
0000171499

NASI PODOPIECZNI

Michałek Kaliś-pomóżmy w walce o zdrowie

Michałek Kaliś-pomóżmy w walce o zdrowie

Czytaj więcej

NAJNOWSZE