Nasi przyjaciele

płatności online

Newsletter


Aktualności

Wstecz
dodane przez: Administrator
05-01-2015

Po raz trzeci FIO dla dzieci niepełnosprawnych!

Już po raz trzeci olkuskie Stowarzyszenie Dobroczynne „Res Sacra Miser” uzyskało dofinansowanie na rehabilitację dzieci niepełnosprawnych w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Otwarty konkurs ofert ogłosiło Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. 40 tys. zł przyznano w ramach Priorytetu III-integracja i aktywizacja społeczna–zabezpieczenie społeczne.
Na ponad 1.800 wniosków projekt „Podążać za dzieckiem –wieloprofilowe i zintegrowane działania terapeutyczno-rehabilitacyjne na rzecz małego dziecka niepełnosprawnego sposobem na przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu" znalazł się na 107. miejscu w skali kraju, uzyskując 195 pkt. na 208 możliwych. Działania w projekcie realizowane będą w okresie od maja do końca grudnia 2013 roku i skierowane będą do 30 małych dzieci niepełnosprawnych od 1 do 12 roku życia z terenu Powiatu Olkuskiego. - Zakwalifikowane dzieci mogą skorzystać z bezpłatnych zajęć rehabilitacyjnych prowadzonych metodą  NDT Bobathów, PNF-u i Kinesio-Taping-u, z terapii logopedycznej z elementami komunikacji alternatywnej (AAC) jak również grupowych zajęć terapeutycznych w Sali Doświadczania Świata oraz warsztatów psychoedukacyjnych, gdzie mogą uczestniczyć wraz z rodzicami - wymienia Anna Skręt, autorka i koordynatorka projektu. Stowarzyszenie skieruje działania dodatkowo do dzieci z autyzmem i  podejrzeniami o deficyty w zakresie integracji sensorycznej. Planowane jest opracowanie specjalnej broszury informacyjnej na temat specyficznych objawów zaburzeń relacji i tendencji do nietypowych zachowań stereotypowych małego dziecka, aby stwierdzić lub wykluczyć zaburzenia na wczesnym etapie jego rozwoju. Dla takich dzieci będzie możliwość diagnozy i terapii w Sali Integracji Sensorycznej, jaką posiada stowarzyszenie–jedynej w powiecie. Dzięki pozyskanym środkom w październiku zostanie zorganizowana konferencja „Oswój mój świat” dotycząca obserwacji, diagnozy i stymulacji dziecka z cechami autystycznymi i zaburzeniami w zakresie bazowych systemów zmysłowych. Nie zabraknie też spotkań informacyjno-integracyjnych i zabawowych dla zakwalifikowanych do projektu rodzin, które odbywać się będą w Przedszkolu Integracyjnym nr 9 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Integracyjnym nr 1w Olkuszu, który jest partnerem projektu. Do projektu zakwalifikowane zostaną dzieci na podstawie dokumentów stwierdzających niepełnosprawność. O kolejności kwalifikacji dziecka decydować będzie sytuacja materialna rodziny.


KRS
0000171499

NASI PODOPIECZNI

Michałek Kaliś-pomóżmy w walce o zdrowie

Michałek Kaliś-pomóżmy w walce o zdrowie

Czytaj więcej

NAJNOWSZE