Nasi przyjaciele

płatności online

Newsletter


Aktualności

Wstecz
dodane przez: Administrator
24-09-2019

Placówka Wsparcia Dziennego

Tytuł projektu: Kawiarenka Pod Parasolem - placówka wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży z terenu powiatu olkuskiego”

Wartość projektu: 207 765,25 zł

Wartość dofinansowania: 191 565, 25zł

Realizatorzy:  Stowarzyszenie Dobroczynne „Res Sacra Miser” w Olkuszu

 Źródło finansowania: Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 w ramach 9. Osi Priorytetowej Region spójny społecznie, Działania 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałania 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie

Cel projektu:

Celem ogólnym projektu jest zwiększenie dostępu do wysokiej jakości wsparcia w postaci usług placówki wsparcia dziennego poprzez utworzenie 10 miejsc w Placówce dla dzieci i młodzieży do 18 roku życia (z wiodącą preferencją dla osób niepełnosprawnych) zamieszkujących powiat olkuski w okresie 9.2019 r.  – 8.2020 r.

W ramach projektu realizowane są następujące formy wsparcia realizowane dla dwóch grup uczestników:

  1. zajęcia o charakterze opiekuńczym obejmujące: opiekę i wychowanie; pomoc w nauce; organizację czasu wolnego, zabawę i zajęcia sportowe oraz rozwój zainteresowań – w wymiarze 3 godzin/ grupę na tydzień,
  2. zajęcia o charakterze specjalistycznym prowadzone głównie jako zajęcia terapeutyczne i wsparcie psychologiczne - w wymiarze 3 godzin/ grupę na tydzień oraz jako wsparcie psychologiczne dla rodziców w zakresie radzenia sobie z problemami związanymi z wychowywaniem.

 

  Planowane efekty:

W wyniku działalności placówki (forma opiekuńcza i socjoterapeutyczna) nastąpi:

- wzrost kompetencji kluczowych uczestników projektu;

- poprawa funkcjonowania społecznego uczestników projektu.

 

Więcej informacji o projekcie już wkrótce na dedykowanej stronie internetowej projektu: www.niepelnosprawni.rsm.olkusz.pl


KRS
0000171499

NASI PODOPIECZNI

Michałek Kaliś-pomóżmy w walce o zdrowie

Michałek Kaliś-pomóżmy w walce o zdrowie

Czytaj więcej

NAJNOWSZE