Nasi przyjaciele

płatności online

Newsletter


Aktualności

Wstecz
dodane przez: Administrator
05-01-2015

"Oswajamy świat"

14 listopada 2013 r. Centrum Kultury przy ul. Szpitalnej wypełniło się do ostatniego miejsca uczestnikami konferencji „Oswój mój świat’- wczesna obserwacja i diagnoza dziecka z dysfunkcjami integracji sensorycznej. Uczestnikami byli nauczyciele, wychowawcy szkół podstawowych, przedszkoli oraz instytucji zajmujących się wspieraniem rozwoju małego dziecka.


Dużą grupę stanowili także rodzice tych dzieci, u których występują trudności w umiejętnościach społecznych i w zakresie chęci komunikowania się z otoczeniem - mówi Anna Skręt, koordynatorka projektu. Zaproszeni prelegenci-specjaliści i wieloletni praktycy w zakresie terapii metodą SI-przekazali swoją wiedzę i doświadczenia zawodowe w zakresie prawidłowego rozwoju dziecka, jak również odstępstw od niego tak, aby rodzice mogli samodzielnie zidentyfikować nieprawidłowości rozwoju u swoich dzieci i w odpowiednim momencie zgłosić się na konsultację do specjalistów. Osoby pracujące z dzieckiem poznały specyfikę zachowań dziecka z trudnościami w postrzeganiu świata, uczenia się, porozumiewania się i nawiązywania kontaktów społecznych. Konferencja odbyła się w ramach projektu "Podążać za dzieckiem” realizowanego przez Stowarzyszenie Dobroczynne "Res Sacra Miser" w Olkuszu od maja do grudnia 2013 r., współfinansowanego ze środków MPiPS w ramach Programu Operacyjnego FIO 2013. Partnerem w projekcie jest Zespół Szkolno-Przedszkolny Integracyjny nr 1 w Olkuszu. Patronat honorowy nad konferencją objął Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz oraz Starosta Olkuski. Patronem medialnym był „Przegląd Olkuski”.


KRS
0000171499

NASI PODOPIECZNI

Michałek Kaliś-pomóżmy w walce o zdrowie

Michałek Kaliś-pomóżmy w walce o zdrowie

Czytaj więcej

NAJNOWSZE