Nasi przyjaciele

płatności online

Newsletter


Aktualności

Wstecz
dodane przez: Administrator
28-02-2019

Nowy projekt wsparcia dla dzieci niepełnosprawnych i ich rodzin

 

Rozpoczyna się rekrutacja do modułu „Wczesna interwencja” – I cykl wsparcia w ramach nowego projektu „Kompleksowy program wczesnej interwencji dla małego dziecka niepełnosprawnego z terenu powiatu olkuskiego i krakowskiego wraz z dostępem do badań prenatalnych

Dokumenty rekrutacyjne (dostępne tu: http://niepelnosprawni.rsm.olkusz.pl/index.php/rekrutacja przyjmowane będą w terminie od 4.03.2019 r. do 16.03.2019 r. Komplet dokumentów należy złożyć w Biurze Projektu (Bukowno, ul. Kolejowa 30, sekretariat Przedszkola Terapeutycznego). Biuro projektu dostosowane jest  do potrzeb osób niepełnosprawnych. GODZINY PRZYJMOWANIA DOKUMENTÓW: 7.00-15.00

O przyjęcie do projektu mogą ubiegać się opiekunowie dzieci zagrożonych niepełnosprawnością i niepełnosprawnych. Warunki formalne udziału w projekcie:

  • wiek dziecka w momencie zgłoszenie nie przekracza 7 lat;
  • zamieszkanie w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na terenie powiatu olkuskiego lub krakowskiego.
  • dziecko nie uczestniczy w innych programach terapeutyczno-rehabilitacyjnym.

O przyjęciu do projektu decyduje kolejność złożenia formularzy w Biurze projektu, przy czym oddzielna lista tworzona jest dla grupy dzieci w wieku 0-3 lat (15 osób), a oddzielna dla grupy dzieci starszych 4-7 lat (15 osób).

Prosimy o dysponowanie kserokopiami dokumentów stanowiących załączniki do umowy z zamazanymi danymi osobowymi dziecka.

Zapraszamy do zapoznania się z „Regulaminem rekrutacji”. Szczegółowe informacje udzielane są pod numerem telefonu:  660 246 386.

 

Projekt pn. „Kompleksowy program wczesnej interwencji dla małego dziecka niepełnosprawnego z terenu powiatu olkuskiego i krakowskiego wraz z dostępem do badań prenatalnych”, dofinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 9.1.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Projekt składa się w dwóch modułów: Wczesna interwencja (WI) oraz Badania Prenatalne. Założenia projektu, w tym określenie kryteriów udziału, wynikają z dokumentu „Wczesna Wielospecjalistyczna interwencja  dla rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym lub zagrożonym niepełnosprawnością, w tym kobiet w ciąży spodziewających się dziecka niepełnosprawnego lub zagrożonego niepełnosprawnością. Regionalny Program Zdrowotny Samorządu Województwa Małopolskiego”. 


KRS
0000171499

NASI PODOPIECZNI

Michałek Kaliś-pomóżmy w walce o zdrowie

Michałek Kaliś-pomóżmy w walce o zdrowie

Czytaj więcej

NAJNOWSZE