Nasi przyjaciele

płatności online

Newsletter


Aktualności

Wstecz
dodane przez: Administrator
03-09-2020

Nowa placówka w naszych strukturach - Niepubliczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna „Na Skałce”.

Oficjalnie od 1 września 2020 r. w strukturach Centrum Wsparcia Dziecka Niepełnosprawnego i Rodziny w Bukownie działa nowa placówka oświatowa: Niepubliczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna „Na Skałce”.

 Zdecydowaliśmy o jej założeniu, aby móc rozszerzyć zakres usług terapeutycznych, z których korzystaliście od lat w formie działalności odpłatnej realizowanej przez terapeutów Stowarzyszania Dobroczynnego „Res Sacra Miser” w Olkuszu. Przygotowania do otwarcia placówki trwały już od ubiegłego roku, koronawirus zmusił nas jednak do przesunięcia terminu otwarcia.  Pozwoliło nam to na dopracowanie naszych usług, dokonanie zakupu niezbędnego sprzętu, przeszkolenie specjalistów.

Zapraszamy zatem do zapoznania się z naszą ofertą – już wkrótce udostępnimy cennik i harmonogram pracy naszych specjalistów. W naszej ofercie oprócz terapii dostępnych od lat (terapia SI, rehabilitacja, logopedia), znajdują się nowe innowacyjne formy wsparcia (terapia neuroflow, terapia funkcji poznawczych - Instrumental Enrichment, terapia uzależnień, alternatywna komunikacja z zastosowaniem urządzeń TOBI i in.).

W razie pytań zadzwoń: 535 800 521, śledź też informacje pojawiające się na fb Poradni.

 

Podstawowa informacja o ofercie:

Jesteśmy placówką oświatową wpisaną do ewidencji placówek oświatowych prowadzonej przez Starostę Olkuskiego (nr wpisu SE.4330.2.24.2020). Zgodnie z przepisami prawa oświatowego mamy możliwość wydawania wiążących opinii lub diagnoz, stanowiących etap szerszego procesu orzekania. W naszej poradni możesz uzyskać m.in.:

- opinie o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej;

- opinie  o potrzebie odroczenia spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego w danym roku;

- opinie o odroczeniu obowiązku szkolnego dla dziecka niepełnosprawnego;

- opinie o specyficznych trudnościach w uczeniu się

- opinie o objęciu pomocą psychologiczno-pedagogiczną.

- opinie o dostosowaniu wymagań edukacyjnych.

Nie prowadzimy procesu orzeczniczego (kompetencje te zastrzeżone są tylko dla placówek publicznych). Nadzór pedagogiczny nad placówką sprawuje Małopolski Kurator Oświaty.

 

Diagnozy prowadzą pracownicy z odpowiednimi kompetencjami, po szkoleniach zewnętrznych uprawniających do korzystania z danego narzędzia diagnostycznego. Do diagnoz psychologicznych wykorzystujemy m.in:

- Badanie Skalą Inteligencji Stanford-Binet 5;

- Badanie kliniczną Neuropsychologiczną Diagnozą Dziecka (NDD)

- testy KOZE – Karta Oceny Zachowania i Emocji.

Do prowadzenia terapii oddajemy pomieszczenia Centrum Wsparcia Dziecka Niepełnosprawnego i Rodziny w Bukownie (I piętro), które są w pełni dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Dysponujemy profesjonalnymi gabinetami do rehabilitacji, terapii integracji sensorycznej, terapii pedagogicznej, psychologicznej czy logopedycznej. W naszej ofercie znajdują się formy wsparcia trudno dostępne w najbliższej okolicy: terapia neurflow, terapia zaburzeń centralnych procesów przetwarzania słuchowego, terapia uzależnień, terapia Instrumental Enrichment i inne.

Staramy się, aby wizyta u nas kojarzyła się dziecku także z zabawą, dlatego nasi terapeuci wykorzystują innowacyjne rozwiązania edukacyjne, które motywują dzieci do „lepszej” pracy. Dysponujemy robotami PHOTON, Musiconem, dobrze wyposażoną salą doświadczenia świata. Prowadzimy wsparcie grupowe, które uczy dzieci współpracy i rozwija kompetencje społeczno-emocjonalne (w formie takich warsztatów możliwa jest m.in. organizacja imprezy urodzinowej dziecka).

W przestrzeni zewnętrznej czeka na Państwa pierwszy na naszym terenie ogród sensoryczny, wizyta w którym także może być formą terapii.

Zapraszamy do śledzenia postów dotyczących naszej oferty, a także do umówienia się na konsultacje, podczas której dopasujemy naszą ofertę do specyficznych potrzeb Waszego dziecka.


KRS
0000171499

NASI PODOPIECZNI

Michałek Kaliś-pomóżmy w walce o zdrowie

Michałek Kaliś-pomóżmy w walce o zdrowie

Czytaj więcej

NAJNOWSZE