Nasi przyjaciele

płatności online

Newsletter


Aktualności

Wstecz
dodane przez: Administrator
28-12-2017

Nabór pracowników do Punktu Przedszkolnego

Stowarzyszenie Dobroczynne „Res Sacra Miser” w Olkuszu w związku z realizacją projektu „Na dobry start” w ramach  którego planuje w roku szkolnym 2018/2019 utworzyć Niepubliczny Punkt Przedszkolny z Oddziałami Specjalnymi  poszukuje kandydatów na następujące stanowiska :

 1. NAUCZYCIEL WYCHOWAWCA GRUPY

Kwalifikacje i umiejętności :

 • Wykształcenie wyższe pedagogiczne-pedagogika przedszkolna
 • Wykształcenie wyższe /kurs kwalifikacyjny  z zakresu pedagogiki specjalnej    (oligofrenopedagogika, surdopedagogika, pedagogika terapeutyczna )
 • Doświadczenie w pracy z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych
 • Mile widziane dodatkowe kursy: arteterapia, muzykoterapia, alternatywna komunikacja
 • Zaangażowanie, sumienność, otwartość.

 

           Zakres obowiązków :

 • Praca dydaktyczno-wychowawcza i opiekuńcza zgodnie z obowiązującym programem nauczania i odpowiedzialność za jakość i wyniki.
 • Tworzenie warunków wspomagających rozwój dziecka
 • Prowadzenie dokumentacji przedszkolnej w tym udział w Zespole ds. organizowania Pomocy Psychologiczno Pedagogicznej Dziecka – udział w opracowywaniu Indywidualnych Programów Edukacyjno-Terapeutycznych (IPET)
 • Współpraca ze specjalistami świadczącymi pomoc psychologiczno-pedagogiczna, opiekę zdrowotną i inną w zależności od potrzeb swoich wychowanków
 • Współdziałanie z rodzicami wychowanków w sprawach wychowania,edukacji i terapii dzieci

 

            Oferujemy:

 • Pracę w pełnym wymiarze godzin- 40 tyg. na podstawie umowy o pracę.
 • Praca w mało licznej grupie (5 osobowy oddział przedszkolny)
 • Bogate zaplecze  edukacyjno-terapeutyczne  
 • Atrakcyjne warunki finansowe
 • Rozwój i awans zawodowy
 • Wsparcie kadry Centrum Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych działającego przy Stowarzyszeniu
 • Możliwość dodatkowych szkoleń podwyższających kompetencje zawodowe
 • Pracę w  miłej i przyjaznej atmosferze

 

 

 1. NAUCZYCIEL WSPOMAGAJĄCY  

Kwalifikacje i umiejętności:

 • Wykształcenie wyższe /kurs kwalifikacyjny  z zakresu pedagogiki specjalnej               (oligofrenopedagogika, surdopedagogika, pedagogika terapeutyczna )
 • Doświadczenie w pracy z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych
 • Mile widziane dodatkowe kursy: arteterapia, muzykoterapia, alternatywna komunikacja inne
 • Zaangażowanie, sumienność, otwartość.

 

            Zakres obowiązków :

 • Praca dydaktyczno-wychowawcza i opiekuńcza  dostosowana do potrzeb dziecka zgodnie z  obowiązującym programem nauczania i odpowiedzialność za jakość i wyniki.
 • Dokonywanie modyfikacji obowiązującego programu z uwzględnieniem potrzeb i możliwości rozwojowych dziecka  
 • Tworzenie warunków wspomagających rozwój dziecka dostosowany do jego potrzeb psychofizycznych i zaleceń w orzeczeniu   
 • Prowadzenie dokumentacji terapeutycznej dziecka  ( udział w Zespole ds.Pomocy Psychologiczno Pedagogicznej  ,opracowywanie Indywidualnych Programów Edukacyjno-Terapeutycznych (IPET),Opracowywanie Wielospecjalistycznej Oceny Funkcjonowania  Dziecka, analizowanie i dokonywanie oceny efektywności terapii dziecka)   
 • Współpraca ze specjalistami świadczącymi pomoc psychologiczno-pedagogiczną, opiekę zdrowotną i inną w zależności od potrzeb swoich wychowanków
 • Współdziałanie z rodzicami wychowanków w sprawach wychowania, edukacji i terapii dzieci.

 

            Oferujemy:

 • Pracę na podstawie umowy o pracę w wymiarze 0,5 (0,75) etatu
 • Praca w mało licznej grupie (5 osobowy oddział przedszkolny)
 • Bogate zaplecze terapeutyczno-edukacyjne
 • Atrakcyjne warunki finansowe
 • Wsparcie kadry Centrum Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych działającego przy     Stowarzyszeniu
 • Możliwość dodatkowych szkoleń podwyższających kompetencje zawodowe
 • Pracę w  miłej i przyjaznej atmosferze

 

 

 1. PSYCHOLOG

Kwalifikacje i umiejętności :

 • Wykształcenie wyższe kierunkowe psychologia /psychologia kliniczna
 • Doświadczenie w pracy z dzieckiem o specyficznych potrzebach edukacyjnych
 • Mile widziane dodatkowe kursy w zakresie:

- treningu  umiejętności społecznych i komunikacyjnych

-pracy z dzieckiem z trudnymi zachowaniami i ze spektrum autyzmu

-pracy z rodzicami dziecka niepełnosprawnego  

Zakres obowiązków : 

 • organizacja i prowadzenie pomocy psychologicznej dostosowanej do możliwości psychofizycznych dziecka (udział w  Zespole ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej)
 • rozpoznawanie potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb dziecka
 • prowadzenie treningów umiejętności samoobsługi, samodzielności i umiejętności społecznych
 • organizowanie zajęć specjalistycznych o charakterze terapeutycznym
 • pomoc rodzicom w podjęciu wczesnej interwencji specjalistycznej wobec dziecka
 • wspieranie rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych
 • podejmowanie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych

 

Oferujemy:

 • Pracę na podstawie umowy zlecenia /umowy o pracę
 • Atrakcyjne warunki finansowe
 • Pracę w profesjonalnie wyposażonym gabinecie
 • Wsparcie kadry Centrum Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych działającego            przy  Stowarzyszeniu
 • Możliwość dodatkowych szkoleń podwyższających kompetencje zawodowe
 • Pracę w  miłej i przyjaznej atmosferze

 

 

 1. PSYCHOTERAPEUTA /terapeuta

Kwalifikacje i umiejętności :

 • Wykształcenie wyższe pedagogiczne
 • Kurs kwalifikacyjny Terapia psychopedagogiczna (lub kierunek zbliżony )
 • Doświadczenie w pracy z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych
 • Mile widziane dodatkowe kursy arteterapia, muzykoterapia, Pedagogika Zabawy, Ruchu Rozwijającego W. Sherborne , M. Montessori , metoda K.Knilla , alternatywne metody pracy z dziećmi z niepełnosprawnościami  sprzężonymi, inne
 • Kurs kwalifikacyjny w zakresie pedagogiki specjalnej  
 • Zaangażowanie, sumienność, otwartość.
 • Samodzielność oraz umiejętność organizacji pracy własnej
 • Doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku

 

Zakres obowiązków :

 • Tworzenie warunków wspomagających rozwój dziecka dostosowany do jego potrzeb psychofizycznych i zaleceń w orzeczeniu   
 • Prowadzenie terapii stymulującej rozwój dziecka usprawniających zaburzone funkcje
 • Udział w Zespole ds.Pomocy Psychologiczno -Pedagogicznej,
 • Współpraca ze specjalistami świadczącymi pomoc psychologiczno-pedagogiczną, opiekę zdrowotną i inną w zależności od potrzeb swoich wychowanków
 • Współdziałanie z rodzicami wychowanków w sprawach wychowania, edukacji i terapii dzieci.

 

Oferujemy:

 • Pracę na podstawie umowy zlecenia/ umowy o pracę
 • Atrakcyjne warunki finansowe
 • Pracę w profesjonalnie wyposażonej Sali  Doświadczania Świata
 • Wsparcie kadry Centrum Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych działającego przy  Stowarzyszeniu
 • Możliwość dodatkowych szkoleń podwyższających kompetencje zawodowe
 • Pracę w  miłej i przyjaznej atmosferze

 

 

 1. TERAPEUTA INTEGRACJI SENSORYCZNEJ

Kwalifikacje i umiejętności :

 • Wykształcenie wyższe pedagogiczne/fizjoterapia  
 • Kurs kwalifikacyjny w zakresie terapii integracji sensorycznej
 • Doświadczenie w pracy z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych
 • Mile widziane dodatkowe kursy w zakresie rehabilitacji i  terapii dziecka o specjalnych potrzebach edukacyjnych
 • Możliwość diagnozowania –oceniania poziomu funkcjonowania w obrębie bazowych systemów zmysłowych
 • Zaangażowanie, sumienność, otwartość.
 • Samodzielność oraz umiejętność organizacji pracy własnej
 • Doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku

 

Zakres obowiązków :

 • Tworzenie warunków wspomagających rozwój dziecka dostosowany do jego potrzeb psychofizycznych i zaleceń w orzeczeniu  
 • Diagnozowanie  w zakresie obserwacji klinicznej
 • Tworzenie  ramowych indywidualnych programów terapeutycznych  usprawniających zaburzone funkcje
 • Prowadzenie terapii stymulującej rozwój dziecka usprawniających zaburzone bazowe systemy zmysłowe
 • Prowadzenie dokumentacji terapeutycznej
 • Udział w Zespole ds.Pomocy Psychologiczno -Pedagogicznej,
 • Współpraca ze specjalistami świadczącymi pomoc psychologiczno-pedagogiczną ,opiekę zdrowotną i inną w zależności od potrzeb swoich wychowanków
 • Współdziałanie z rodzicami wychowanków w sprawach  terapii dzieci.


Oferujemy:

 • Pracę na podstawie umowy zlecenia/umowy o pracę
 • Atrakcyjne warunki finansowe
 • Pracę w profesjonalnie wyposażonej Sali SI
 • Wsparcie kadry Centrum Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych działającego przy  Stowarzyszeniu
 • Możliwość dodatkowych szkoleń podwyższających kompetencje zawodowe
 • Pracę w  miłej i przyjaznej atmosferze


6.LOGOPEDA

 

Kwalifikacje i umiejętności :

 • Wykształcenie logopedyczne/neurologopedyczne
 • Doświadczenie w pracy z dziećmi z zaburzeniami w komunikowaniu się
 • Mile widziane dodatkowe kursy w zakresie alternatywnych metod komunikacji z dziećmi z niepełnosprawnościami sprzężonymi,  
 • Umiejętność indywidualnego dostosowania programu terapii dla dziecka z zaburzeniami mowy
 • Dobry kontakt w pracy z dziećmi i rodzicami

            Zakres obowiązków

 • Tworzenie warunków wspomagających rozwój dziecka dostosowany do jego potrzeb psychofizycznych i zaleceń w orzeczeniu   
 • Prowadzenie diagnozy  logopedycznej  
 • Prowadzenie terapii zaburzeń mowy i rozwoju poznawczego
 • Wspomaganie rozwoju kompetencji językowych w tym z wykorzystaniem alternatywnych metod komunikowania się
 • Prowadzenie dokumentacji logopedycznej
 • Udział w Zespole ds.Pomocy Psychologiczno -Pedagogicznej,
 • Współpraca ze specjalistami świadczącymi pomoc psychologiczno-pedagogiczną ,opiekę zdrowotną i inną w zależności od potrzeb dzieci  
 • Współdziałanie z rodzicami wychowanków w sprawach  terapii dzieci.

 

Oferujemy:

 • Pracę na podstawie umowy zlecenia/umowy o pracę
 • Atrakcyjne warunki finansowe
 • Pracę w profesjonalnie wyposażonym gabinecie logopedycznym
 • Wsparcie kadry Centrum Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych działającego przy  Stowarzyszeniu
 • Możliwość dodatkowych szkoleń podwyższających kompetencje zawodowe
 • Pracę w  miłej i przyjaznej atmosferze

 

 1. FIZJOTERAPEUTA

Kwalifikacje i umiejętności :

 • Wykształcenie  w zakresie fizjoterapii  
 • Kurs w zakresie rehabilitacji NDT Bobath  
 • Mile widziane dodatkowe kursy w zakresie PNF, Kinesiotaping  oraz rehabilitacji i  terapii dziecka niepełnosprawnego ruchowo.
 • Doświadczenie w pracy z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych
 • Zaangażowanie, sumienność, otwartość.
 • Samodzielność oraz umiejętność organizacji pracy własnej
 • Doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku

 

Zakres obowiązków :

 • Tworzenie warunków wspomagających rozwój dziecka dostosowany do jego potrzeb psychomotorycznych
 • Prowadzenie rehabilitacji  stymulującej rozwój dziecka usprawniających zaburzone funkcje motoryczne.
 • Prowadzenie dokumentacji rehabilitacyjnej  
 • Udział w Zespole ds.Pomocy Psychologiczno -Pedagogicznej,
 • Współpraca ze specjalistami świadczącymi pomoc psychologiczno-pedagogiczną i rehabilitacyjna ,opiekę zdrowotną i inną w zależności od potrzeb  wychowanków
 • Współdziałanie z rodzicami wychowanków w sprawach  rehabilitacji dzieci.


Oferujemy:

 • Pracę na podstawie umowy zlecenia/umowy o pracę
 • Atrakcyjne warunki finansowe
 • Pracę w profesjonalnie wyposażonym gabinecie rehabilitacyjnym
 • Wsparcie kadry Centrum Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych działającego przy  Stowarzyszeniu
 • Możliwość dodatkowych szkoleń podwyższających kompetencje zawodowe
 • Pracę w  miłej i przyjaznej atmosferze
Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV oraz listu motywacyjnego na adres: przedszkole@rsm.olkusz.pl lub osobiście do siedziby Stowarzyszenia Dobroczynnego Res Sacra Miser w Olkuszu, ul K.K.Wielkiego 12. Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

W CV prosimy zawrzeć klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetworzenie moich danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r . Nr. 101., poz. 926. ze zmianami)”.


KRS
0000171499

NASI PODOPIECZNI

Michałek Kaliś-pomóżmy w walce o zdrowie

Michałek Kaliś-pomóżmy w walce o zdrowie

Czytaj więcej

NAJNOWSZE