Nasi przyjaciele

płatności online

Newsletter


Aktualności

Wstecz
dodane przez: Administrator
03-06-2016

„Kierunek – samodzielność” na starcie

Stowarzyszenie Dobroczynne „Res Sacra Miser”  od maja do grudnia 2016r. realizuje  kolejny projekt na rzecz 30 dzieci niepełnosprawnych  i ich rodzin z terenu powiatu olkuskiego.

W drodze konkursu uzyskano dofinansowanie w wysokości 76.470,00 zł z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich na projekt: „Kierunek–samodzielność-tworzenie kompleksowych warunków optymalnego rozwoju dziecka ze spektrum autyzmu szansą na integrację społeczną ”

W ramach realizowanego projektu przewidziano następujące działania:

 

 • Spotkania integracyjno-informacyjne dla rodziców 
 • Zajęcia  aktywizująco- integracyjne dla dzieci
 • Grupowe spotkania  terapeutyczne w Sali Doświadczania Świata
 • Warsztaty grupowe dla rodziców i dzieci uczące relacji rodzic –dziecko (działanie „Raz ja raz Ty”)
 • Spotkania dogoterapeutyczne( „Cztery łapy”)
 • Indywidualną terapię logopedyczną, rehabilitację i terapię integracji sensorycznej (prowadzona będzie w Centrum Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych działającym przy stowarzyszeniu).
 • Dla 10 osób przeprowadzona zostanie diagnoza dzieci z podejrzeniami o deficyty w zakresie integracji sensorycznej i całościowych zaburzeń rozwojowych
 •  Dodatkowo będzie opracowana broszurka na temat zaburzeń relacji , tendencji do nietypowych zachowań stereotypowych małego dziecka. Jej celem będzie wstępne wczesne rozpoznawanie zaburzeń rozwojowych dziecka, aby podjąć wczesną terapię u dzieci z podejrzeniami cech ze spektrum autyzmu. Skierowana do placówek i instytucji pracujących z małym dzieckiem.
 •  W ramach projektu zostanie zorganizowana konferencja szkoleniowo edukacyjna  dla nauczycieli i rodziców dotycząca wczesnej obserwacji diagnozy zaburzeń SI. Uczestnikami konferencji 100 osób
 • Dla rodziców będzie zorganizowane  szkolenie warsztatowe w zakresie samoorganizowania się i podnoszenia kompetencji w podejmowaniu samodzielnych inicjatyw na rzecz poprawy funkcjonowania rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym.
 • Dla uczestników projektu zaplanowano dwie imprezy integracyjne z zaangażowaniem partnerów projektu : Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Integracyjnego nr 1 w Olkuszu i Instytutu  Wspomagania Wychowania „Archezja” w Ojcowie.

 

Projekt zakłada wysoki poziom zaangażowania nie tylko rodzin uczestników projektu, ale planuje nawiązać współpracę z Klubami Wolontariuszy działającymi przy Centrum Wolontariatu  stowarzyszenia. Wolontariusze nie tylko będą oddelegowani do działań pomocowo –organizacyjnych, ale wraz z rodzicami przeprowadzą oddolne inicjatywy na rzecz społeczności lokalnej z włączeniem rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym.

Zaplanowane działania będą organizowane w infrastrukturze społeczno-sportowej na terenie powiatu olkuskiego.

Wspólnie zaplanowane przedsięwzięcia będą okazją do budowania zaufania społecznego tych grup. Zakłada się, że przeprowadzone inicjatywy zachęcą instytucje do poszerzenia i pogłębienia dalszej współpracy na rzecz środowisk lokalnych w tym z dzieckiem niepełnosprawnym.

 

            Projekt ten uzyskał wysoką lokatę. Na zgłoszonych do Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich –konkurs FIO 2016 (Priorytet 2 zad.5)  2735 wniosków  uplasował  się w punktacji na 34 miejscu zdobywając 202 punkty na 208 możliwych do uzyskania.

             Szczegółowe informacje dotyczące projektu u koordynatora - Anny Skręt tel. 660246386


KRS
0000171499

NASI PODOPIECZNI

Michałek Kaliś-pomóżmy w walce o zdrowie

Michałek Kaliś-pomóżmy w walce o zdrowie

Czytaj więcej

NAJNOWSZE