Nasi przyjaciele

płatności online

Newsletter


Aktualności

Wstecz
dodane przez: Administrator
14-03-2017

„Kierunek – samodzielność” dofinansowany ze środków FIO 2017

Blisko rok będzie realizowany projekt wspomagający funkcjonowanie 30 dzieci i ich najbliższego otoczenia. Skierowany jest  do rodzin z dziećmi ze spektrum autyzmu, zaburzeń zachowania  i z opóźnionym rozwojem umysłowym.

Celem projektu jest zapewnienie dzieciom optymalnych warunków rozwoju przeciwdziałających wykluczeniu społecznemu poprzez zorganizowanie wieloprofilowych i zintegrowanych działań terapeutyczno –rehabilitacyjnych  takich jak zajęcia warsztatowe w Sali Doświadczania Świata, terapię integracji sensorycznej, rehabilitację, logoterapię i dogoterapię. Rodziny objęte wsparciem skorzystają z bezpłatnych warsztatów szkoleniowych stacjonarnych i wyjazdowych. Pomoc skierowana zostanie również dla osób pracujących na rzecz dzieci niepełnosprawnych w instytucjach edukacyjnych. Dla nich zorganizowana zostanie konferencja szkoleniowa  na temat zachowań zakłócających funkcjonowanie dziecka w środowisku i sposobów reagowania na tego typu zachowania. W realizację projektu zaangażowani zostaną wolontariusze z Klubów Wolontariusza działających przy szkołach ponadgimnazjalnych. Wraz z rodzicami opracują i przeprowadzą akcje społeczne, integracyjne wzmacniające poczucie przynależności do społeczności lokalnej.
Realizacja projektu jest możliwa dzięki uzyskanej dotacji z Programu FIO 2017. W drodze konkursowej projekt „Kierunek– samodzielność- tworzenie kompleksowych warunków optymalnego rozwoju dziecka ze spektrum autyzmu szansą na integrację społeczną ” uzyskał wysoką lokatę, dzięki której otrzymał wsparcie finansowe w wysokości 87 tys. 725 zł.
Szczegółowe informacje dotyczące realizacji projektu można uzyskać pod nr tel. 660246386, lub e-mail:sala@rsm.olkusz.pl

Partnerem projektu jest: Zespół Szkolno-Przedszkolny Integracyjny Nr 1 w Olkuszu oraz Instytut Wspomagania Wychowania „Archezja”

 

Ulotka FIO


KRS
0000171499

NASI PODOPIECZNI

Michałek Kaliś-pomóżmy w walce o zdrowie

Michałek Kaliś-pomóżmy w walce o zdrowie

Czytaj więcej

NAJNOWSZE