Nasi przyjaciele

płatności online

Newsletter


Aktualności

Wstecz
dodane przez: Administrator
14-04-2015

GŁOSOWANIE DO KM RPO 2014 - 2020

Informujemy, że Małopolska Rada Działalności Pożytku Publicznego ogłosiła rozpoczęcie głosowania na przedstawicieli organizacji pozarządowych do Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014-2020 (KM RPO WM).

Komitet Monitorujący RPO działa jako niezależne ciało doradczo-opiniodawcze dla Instytucji Zarządzającej w zakresie wszelkich dostosowań i zmian w kierunkach i sposobach wdrażania funduszy strukturalnych na lata 2014-2020. W bezpośrednim aplikowaniu o środki unijne mogą brać udział także organizacje pozarządowe, dlatego też wybór najlepszych przedstawicieli III sektora ma ogromne znaczenie.

Zachęcamy Państwa do głosowania zwłaszcza, że wśród kandydatów są także kandydaci z Powiatu Olkuskiego. Zamieszczamy wykaz kandydatów i ich zastępców wraz z organizacjami, które ich zgłosiły.

Przedstawiamy treść ogłoszenia, które można znaleźć na stronie internetowej Województwa Małopolskiego http://malopolskie.pl/Wspolpraca/ngo/?id=13840

Z tej strony można także pobrać kartę do głosowania, której wzór przekazujemy w załączeniu.

Głosowanie obejmuje wybór reprezentantów organizacji pozarządowych:

o    jedno dla przedstawiciela organizacji pozarządowej działającej na rzecz ochrony środowiska;

o    jedno dla przedstawiciela organizacji pozarządowej właściwej ze względu na rodzaj działalności objętej programem tj. w zakresie włączenia społecznego; 

o    jedno dla przedstawiciela organizacji pozarządowej działającej na rzecz promowania równości szans i niedyskryminacji;

o    jedno dla przedstawiciela federacji organizacji pozarządowych.

GŁOSOWANIE KOŃCZY SIĘ 20 KWIETNIA 2015 R.

Głosowanie odbywa się poprzez pobranie, wypełnienie, podpisanie karty wyborczej i dostarczenie w jeden z wymienionych niżej sposobów:

  1. a)      przesłanie skanu na adres e-mail: ngo@umwm.pl (do 23:59 20 kwietnia 2015 r.);
  2. b)      złożenie w formie papierowej na Dzienniku Podawczym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków, parter (nowy budynek)
    w godzinach 8.00 – 16.00;
  3. c)       przesłanie w formie papierowej za pośrednictwem poczty z dopiskiem „wybory do KM RPO WM 2014-2020” (decyduje data wpływu do Urzędu) na adres: „Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Kancelaria Zarządu, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków”.

WAŻNE!!! Kartę do głosowania powinny podpisać osoby upoważnione do reprezentowania organizacji pozarządowej zgodnie z KRS. W przypadku organizacji pozarządowej, której dane nie są dostępne w Krajowym Rejestrze Sądowym, niezbędne jest przesłanie, wraz z Kartą do głosowania, zeskanowanego dokumentu potwierdzającego osobowość prawną, zawierającego informacje na temat: sposobu reprezentacji, osób upoważnionych do reprezentowania, nazwy i siedziby.

Organizacja pozarządowa posiadająca czynne prawo wyborcze może oddać jeden głos na kandydata z każdej listy. Oddanie głosu polega na postawieniu znaku „X” przy imieniu i nazwisku kandydata.

Spis kandydatów obejmuje wszystkie przyjęte przez Komisję Wyborczą zgłoszenia (załącznik nr 1). Szczegółowe informacje nt. kandydatów zamieszczone zostały w tabeli poniżej.

Serdecznie zachęcamy do udziału w głosowaniu.

Załączniki:
Lista kandydatów

Karta do głosowania


KRS
0000171499

NASI PODOPIECZNI

Michałek Kaliś-pomóżmy w walce o zdrowie

Michałek Kaliś-pomóżmy w walce o zdrowie

Czytaj więcej

NAJNOWSZE