Nasi przyjaciele

płatności online

Newsletter


Aktualności

Wstecz
dodane przez: Administrator
08-09-2016

Dostrzec-zrozumieć-działać!

 Stowarzyszenie Dobroczynne „Res Sacra Miser” w Olkuszu od 01.07.2016r. do 09.12.2016r. realizuje projekt zapewniający kompleksowe działania terapeutyczno – rehabilitacyjne na rzecz 30 rodzin z niepełnosprawnym dzieckiem (z autyzmem, Zespołem Aspergera, zaburzeniami zachowania).            

W ramach projektu „Dostrzec – zrozumieć – działać” nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania dziecka ze spektrum autyzmu przewiduje się:

  • Spotkania integracyjno – informacyjne dla rodziców
  • Grupę zabawową dla dzieci
  • Grupowe zajęcia terapeutyczne w Sali Doświadczania Świata
  • Warsztaty psychopedagogiczne dla dzieci wraz z rodzicami
  • Diagnozę i terapię dla dzieci z deficytami w zakresie integracji sensorycznej (SI)
  • Logoterapię z elementami komunikacji alternatywnej (AAC)
  • Rehabilitację ruchową metodą NDT Bobath, PNF-u, Kinesiotapingu
  • Środowiskowe spotkanie integracyjne dla rodzin

Szczegółowe informacje można uzyskać: tel. 660246386,

Partner: Zespół Szkolno-Przedszkolny Integracyjny Nr 1 w Olkuszu.

Projekt współfinansowany ze środków PFRON będących w dyspozycji Województwa Małopolskiego.

 

Dotacja w wysokości 30 170,00zł otrzymana w drodze konkursu  ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w 2016 r. w zakresie Zadania Zwiększenie dostępu osób niepełnosprawnych do rehabilitacji zawodowej i społecznej.


KRS
0000171499

NASI PODOPIECZNI

Michałek Kaliś-pomóżmy w walce o zdrowie

Michałek Kaliś-pomóżmy w walce o zdrowie

Czytaj więcej

NAJNOWSZE