Nasi przyjaciele

płatności online

Newsletter


Aktualności

Wstecz
dodane przez: Administrator
23-12-2016

Aktywność olkuskich seniorów - rozpoczęcie badań

 

Duża różnorodność zajęć fakultetowych, wysoka jakość wykładów, dostosowanie oferty do różnorodnych potrzeb grup seniorów – to główne zalety olkuskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Wraz z istniejącymi Klubami Osiedlowymi pozostaje on jedyną zorganizowaną formą świadczenia usług edukacyjnych dla seniorów. Takie wnioski płyną z rozpoczętych przez Stowarzyszenie Dobroczynne "Res Sacra Miser" badań dotyczących aktywności społecznej osób starszych w Olkuszu.

21 grudnia br. olkuscy seniorzy - aktywiści zostali zaproszeni do wzięcia udziału w badaniu focusowym. Celem spotkania była próba oceny oferty olkuskich instytucji dla starszych mieszkańców naszego miasta, ewaluacja działań Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz wspólne ustalenie kierunków jego rozwoju w nadchodzącym roku. Ważnym elementem dyskusji był aspekt społecznego zaangażowania seniorów.

Oferta dla seniorów

Mimo, iż uczestnicy spotkania stwierdzili, że w Olkuszu nie ma oferty wydarzeń jednorazowych dedykowanej bezpośrednio do seniorów, to wysoko oceniane są inicjatywy ogólnodostępne organizowane przez różne instytucje i organizacje działające na terenie Olkusza. Uczestnicy spotkania wskazali m.in. na Europejskie Dni Dziedzictwa Kulturowego, obchody święta Konstytucji 3 Maja, działalność Galerii Sztuki Współczesnej - Biuro Wystaw Artystycznych, wędrówki organizowane przez Stowarzyszenie Amonit, całokształt oferty MOK Olkusz. Podkreślono rolę działających Klubów, wskazując jednocześnie, że ich działalność ograniczona jest do terenów osiedli, na których funkcjonują. Trudniej jest dotrzeć z informacją o wydarzeniach do obszarów z przewagą domów jednorodzinnych, natomiast najlepszą formą zachęty osób starszych do uczestnictwa w wydarzeniach jest "marketing pantoflowy" (zachęta, zaproszenie wystosowane przez innego seniora).

Stała oferta edukacyjna

Uniwersytet Trzeciego Wieku, funkcjonujący przy MOK Olkusz, pozostaje jedyną zorganizowaną formą świadczenia usług edukacyjnych dostępną dla wszystkich starszych mieszkańców naszej gminy. Jego działalność oceniana jest bardzo wysoko - podkreślono przede wszystkim dużą różnorodność zajęć fakultetowych. Oferta w tym zakresie stanowi odpowiedź na potrzeby wszystkich osób starszych - "senior młodszy" i "senior starszy" może dobrać odpowiedni rodzaj zajęć, uwzględniając indywidualnie swoje możliwości, stan zdrowia, zainteresowania.

Warto podkreślić, iż w opinii ankietowanych nie należy dzielić form wsparcia, tak aby były one dostępne jedynie dla danych grup wiekowych. Jak zaobserwowano, osoby w wieku 75+ "ciągną" do osób młodszych, czerpiąc od nich energię, aktywność. Ewentualne uwzględnienie kwestii wieku uczestników może mieć znaczenie przy realizacji działań o charakterze profilaktyki prozdrowotnej - tegoroczne pogadanki zdrowotne organizowane poza wykładami, cieszyły się dużym zainteresowaniem, niemniej jednak nie uczestniczyli w nich wszyscy zainteresowani słuchacze OUTW. Można było zauważyć pewną tendencję, polegającą na liczniejszej reprezentacji grupy wiekowej 70+ w ogóle osób biorących udział w spotkaniach tego typu.

Ogromne zainteresowanie ofertą zajęć dodatkowych wynika z braku opłaty za uczestnictwo (dzięki dofinansowaniu działań Uniwersytetu z Rządowego Program na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014–2020). Jak jednak prognozują uczestnicy spotkania, konieczność zapłaty za fakultety dla ok. 30-50% seniorów, stanowiłoby barierę i skutkowałaby wypisaniem się z tych zajęć. 

Aktywność społeczna seniorów

Zainteresowanie ofertą edukacyjną wśród olkuskich seniorów jest bardzo wysokie - świadczy o tym m.in. konieczność tworzenia list rezerwowych, gdyż ilość chętnych do zapisu na Uniwersytet jest większa niż ilość miejsc. Niemniej jednak obszarem wymagającym wzmocnienia jest aktywność społeczna osób starszych. Uczestnicy spotkania wskazują, iż chętnych do podejmowania działań na rzecz innych (wykraczających poza więzy przyjacielsko- rodzinne) jest ok. 5% słuchaczy OUTW.

 W spotkaniu focusowym wzięli udział:

Wiesława Kaczmarek -  wieloletnia słuchaczka OUTW, aktywny członek i organizator wydarzeń w ramach Klubu Osiedlowego Flika. Uczestniczka bloku dla seniorów - liderów w projekcie "Edukacja i aktywność olkuskich seniorów", dofinansowanym w ramach Programu ASOS.

Jadwiga Karoń -  wieloletnia słuchaczka UOTW, pełni rolę przewodniczącej grupy, aktywnie uczestniczy w pracach Rady Studentów. Dokumentuje aktywność Uniwersytetu przy pomocy fotografii i prezentacji multimedialnych. Uczestniczka bloku dla seniorów - liderów w projekcie "Edukacja i aktywność olkuskich seniorów", dofinansowanym w ramach Programu ASOS. 

Maria Masłowska - wieloletnia słuchaczka OUTW, emerytowana nauczycielka języka niemieckiego, prowadząca (często w charakterze wolontariusza) zajęcia z tego języka dla studentów OUTW. Współzałożycielka i animatorka Świetlicy Środowiskowej im. Jana Pawła II działającej przy Parafii św. Andrzeja Apostoła w Olkuszu. Aktywna działaczka Stowarzyszenia Miasta Partnerskie Olkusz-Schwalbach - organizowała m.in. obchody 25-lecia partnerskiej współpracy tych miast. Uczestniczka bloku dla seniorów - liderów w projekcie "Edukacja i aktywność olkuskich seniorów", dofinansowanym w ramach Programu ASOS.

 Małgorzata Winiarczyk - wieloletnia słuchaczka i przewodnicząca grupy w ramach struktur OUTW, od kilku lat pełni rolę Przewodniczącej Rady Studentów, animatorka wielu działań i wydarzeń dodatkowych dla studentów. Członek Gminnej Rady Seniorów w Olkuszu. Uczestniczka bloku dla seniorów - liderów w projekcie "Edukacja i aktywność olkuskich seniorów", dofinansowanym w ramach Programu ASOS. 

 Jan Gwóźdź - słuchacz OUTW, od roku pełniący funkcję grupowego w ramach struktur UTW. Emerytowany inżynier metalurgii.


KRS
0000171499

NASI PODOPIECZNI

Michałek Kaliś-pomóżmy w walce o zdrowie

Michałek Kaliś-pomóżmy w walce o zdrowie

Czytaj więcej

NAJNOWSZE